Eerst de beelden en dan de logica

Written by Gaby Vanhommerig on .

Elke generatie bouwt zijn eigen wereld. Ook de mijne – dertigers en veertigers. En zoals in elk tijdperk hebben ook wij met bijzondere omstandigheden te maken. Er zijn momenteel veel meer oudere dan jonge mensen en binnen afzienbare termijn zal de bevolking niet meer groeien. Tegelijk hebben we te maken met enorme vraagstukken als gevolg van de klimaatverandering.

Ik worstel al een tijdje met de manier waarop we kunnen omgaan met de vraagstukken. We kunnen nog wel uitgaan van het idee van groei, bijvoorbeeld in de inrichting van een regio, maar dat is niet realistisch. Er is een andere manier van denken nodig. Uiteraard pas ik mijn motto toe: ‘Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal.’ In mijn fantasie zie ik op verschillende terreinen al complete transformaties, afgerond en in gebruik. Nu nog de logica om van nu naar de toekomst te komen…

Beeld van de toekomst
Een beeld dat me niet loslaat is gekoppeld aan mijn dochter van acht. Ik zie voor me hoe ze haar actieradius in de toekomst enorm kan vergroten met behulp van een systeem waarmee zij gemakkelijk en zelfstandig bij de functies kan komen die ze in haar leven nodig heeft. In mijn fantasie loopt ze naar een opstapplaats om de hoek, stapt in een soort elektrische capsule en wordt via een aantal stops meegenomen naar het centrum van de gemeente. Daar neemt ze een andere capsule die haar naar de sportterreinen brengt. En als ze wat ouder is, neemt ze een capsule naar een aansluiting op een vervoermiddel die wat grofmaziger werkt. Bijvoorbeeld een systeem dat net zo gebruiksvriendelijk en efficiënt is als de metro, maar dan bovengronds. Daarmee gaat ze naar een stedelijk centrum in de buurt, waar ze dan weer met behulp van de ‘capsules’ naar haar opleiding gaat.

Verfijning
Het lijkt misschien alsof dit al bestaat, maar het huidige openbaar vervoer sluit niet aan bij de behoefte aan verplaatsingsmogelijkheden, vrijheid, zelfstandigheid en snelheid. Een systeem van de toekomst is in alle opzichten kleinschaliger en individualistischer. Het materieel is compacter, de opstapplaatsen liggen korter bij elkaar en de opstapmomenten zijn frequenter dan we nu gewend zijn van de bus of trein.

Concept
De voordelen van een dergelijk systeem zijn duidelijk: er zijn minder auto’s nodig en dus minder parkeerplekken, de actieradius van jong en oud wordt groter en de zelfredzaamheid neemt toe. Een goed ingericht systeem kan het gedrag van mensen sturen en zo bijdragen aan het oplossen van een aantal ruimtelijke en milieuvraagstukken.

Natuurlijk zijn er nog heel wat praktische aspecten op te lossen, want een dergelijk systeem bestaat nog niet. Maar als ik een huis ontwerp, maak ik ook eerst een concept. Ik begin niet bij het stopcontact.

TERUG NAAR BLOG OVERZICHT