DROOM

Je ziet het al voor je: het hoeft ‘alleen nog maar’ gebouwd te worden…. Het is mijn werk om opdrachtgevers te begeleiden van eerste idee tot plan en van plan tot realisatie.

Een bouwproces is ingewikkeld, maar verloopt altijd soepeler als er een goed fundament is. Daar zorg ik voor door te investeren in de relatie met mijn opdrachtgevers en door heel goed te luisteren naar hun verhaal, hun droom. Ook aan de selectie van juiste specialisten/uitvoerders besteed ik veel aandacht. Die investeringen betalen zich terug: in een beter ontwerp, een beter en compacter bouwproces, in aantoonbaar minder fouten tijdens de bouw en een project dat binnen tijd en budget gerealiseerd wordt.

VERBINDING

De verbinding tussen droom en plan verloopt niet 1-op-1; het resultaat moet voor mij verder reiken. Het is de uitkomst van een gezamenlijk proces. 'Verbinding’ is de rode draad in mijn werk én in mijn werkwijze. De ruimten die ik ontwerp dragen bij aan verbindingen en contacten tussen mensen: gezinsleden, verenigingen, werknemers, jonge en oudere mensen...

Zowel in het ontwerpproces als in de uitvoering werk ik op basis van verbinding: openheid en eerlijkheid in het contact met opdrachtgevers en met de mensen in de uitvoering leidt tot betere resultaten.

Ik streef ernaar om de verschillende elementen zó te combineren dat het best mogelijke gebouw ontstaat voor deze individuele opdrachtgever binnen het financiële kader. Mijn stijl is tijdloos, strak, positief. Zo maak je geen huis, maar een thuis!

MEERWAARDE

In het ingewikkelde traject van droom naar realisatie is begeleiding in feite onmisbaar. Vanaf het begin houd ik overzicht en betrek ik alle facetten die invloed hebben op het resultaat. Heel precies, heel kritisch en zakelijk.

Als architect visualiseer ik het ontwerp van een gebouw, toets de haalbaarheid en verzorg ik vervolgens de technische en administratieve begeleiding van het bouwproces tot in de puntjes. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om nieuwbouw, renovatie, een verbouwing of een uitbreiding van een bestaand pand.

"Voor mij is een geslaagd ontwerp het resultaat van de wisselwerking tussen opdrachtgever en architect."