Panorama Nederland: a call to innovative action

Written by Gaby Vanhommerig on .

Atelier Rijksbouwmeester is ‘on tour’ met Panorama Nederland: met een optimistische toonzetting worden de grote opgaven van Nederland maar ook de fantastische mogelijkheden besproken. Daan Zandbelt, rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, vatte het samen: ‘De verbeelding aan zet, het verlangen als motor.’

Eén ding haal ik eruit: de klimaatvluchtelingen van de toekomst. Want het is duidelijk: de Randstad gaat onder water lopen en dan zullen de inwoners naar hoger gelegen gebieden moeten verhuizen. Zelfs al komt er maar een klein gedeelte van die verwachtingen uit, dan zullen we ons daar in de Limburgse heuvels op moeten voorbereiden. En zo’n perspectief brengt mijn fantasie tot leven en brengt mensen op mijn pad. Zoals Toon Hezemans van het Dutch Mountain filmfestival…

Mindset
‘Daar waar de bergen beginnen’- het thema van het Dutch Mountain filmfestival 2019 - daar wordt het perspectief anders, concludeerden we samen. Ruimtelijk is de wereld minder rechtlijnig dan in de polder en op het platte vlak van de landkaart. Om van dorp X naar gehucht Y te komen, hemelsbreed 750 meter, moet je ofwel een fikse helling over ofwel een heuvel omzeilen. De rivieren en beken meanderen en dat gebeurt ook met de wegen en paden en uiteindelijk ook met de manier van denken en spreken van de mensen. Een dergelijk landschap én een dergelijke mentaliteit stellen andere eisen aan planologie. Het is meer je weg zoeken dan je weg aanleggen.

Meanderen
Als we dit gebied gaan voorbereiden op de toekomst, zal ‘je weg zoeken’ onderdeel worden van de opgave. Ingrepen moeten passen in het landschap én bij de wensen van de mensen die hier hun leven leiden. In mijn visie ‘zapt’ iedereen zijn eigen ideale leven bij elkaar en legt zelf de verbindingen tussen al die plaatsen waar dat leven zich afspeelt. Vandaag was dat mijn huis aan het dorpsplein, de weg naar de school van mijn dochter, het fietspad naar de grotere kern waar de winkels liggen en de spoorlijn naar de lezing die ik wilde bijwonen om collega’s te ontmoeten. En onderweg heb ik genoten van de vergezichten, de beweging, de groet van bekenden.

Opgave
Wat mij betreft is dat één van de opgaven voor de toekomst: we zullen ons landschap zo moeten inrichten dat mensen hun ideale leven kunnen inrichten en onderweg kunnen genieten. Dat gaat geen rechtlijnig proces worden en ook geen rechtlijnig resultaat opleveren. Het wordt meebewegen met het prachtige Zuid-Limburgse landschap…

TERUG NAAR BLOG OVERZICHT